طراحی لوگوی صندوق قرض‌الحسنه طاهرین

 

عنوان برند : طاهرین

زمینه فعالیت : صندوق قرض الحسنه

طراحی لوگوی این برند در قالب تصویری-انتزاعی انجام شده و با استفاده از حرف اول کلمه «طاهرین» طراحی شده است. 

با تکرار منظم المان حرف «ط» حول یک محور دایره ای ریتم متقارن و منظمی ایجاد شده که پایه اصلی طراحی این لوگو می باشد . از طرفی قاب کلی این لوگو بصورت شمسه هشت پر که یکی از نمادهای اسلامی ایرانی می‌باشد است که به خوبی در طرح قابل مشاهده است . دایره ای که در مرکز طرح قرار داده شده است، بعنوان نمادی از سکه و یا سرمایه است که توسط المان های بصری در  مرکز طرح در حال محافظت شدن است. این مفهوم در اغلب آرمها و لوگوهای بانکی کشور رعایت شده است.

طراحی تخصصی لوگو

طراحی لوگوی صندوق قرض الحسنه طاهرین

طراحی لوگوی صندوق قرض الحسنه طاهرین

طراحی لوگوی صندوق قرض الحسنه طاهرین

شما هم می توانید در مورد این مطلب نظر دهید.
تشخیص دهنده ربات: