طراحی لوگو و لوگوتایپ شرکت «رایمند سامانه سرزمین من»

عنوان لوگو: سرزمین من

زمینه فعالیت : شرکت «رایمند سامانه سرزمین من» ، تأمین تجهیزات و وسایل کمک آموزشی مدارس

طراحی لوگو ی این برند در قالب لوگوتایپ و بر پایه خط شکسته نستعلیق انجام شده است. بنا به درخواست هیئت مدیره این شرکت، هویت سازمانی این برند، با توجه به حال و هوای کاشی کاری ها و کاشی نوشته های اصیل و سنتی ایرانی بنا شده و استفاده از خط شکسته نستعلیق هم به همین دلیل بوده است. طرحی شبیه به طرح کاشی کاری هایی که در سردرب ورودی های اماکن عمومی سنتی ایرانی به چشم می خورد، در طراحی هویت بصری این برند مورد استفاده قرار گرفته

در طراحی اوراق اداری این برند، از نقوش اسلیمی ایرانی استفاده شده تا به هویت اصلی برند بیشتر نزدیک شود.

در ادامه بخشی از «هویت بصری» طراحی شده برای این برند را مشاهده خواهید نمود.

طراحی لوگوی شرکت رایمند سامانه سرزمین منطراحی لوگوی شرکت رایمند سامانه سرزمین منطراحی لوگوی شرکت رایمند سامانه سرزمین منطراحی لوگوی شرکت رایمند سامانه سرزمین منطراحی لوگوی شرکت رایمند سامانه سرزمین من

شما هم می توانید در مورد این مطلب نظر دهید.
تشخیص دهنده ربات: