طراحی لوگو مدیران قدرتمند

عنوان لوگو : همایش مدیران قدرتمند و اثربخش

زمینه فعالیت : همایش کشوری برای معرفی مدیران قدرتمند و اثربخش و تقدیر و تشویق ایشان

در طراحی لوگو ی این نشان، از تکنیک تایپوگرافی استفاده شده . معمولا برای طراحی برند های فرهنگی که نام طولانی تری دارند و از چند کلمه تشکیل شده اند ، بهترین تکنیک ، تکنیک تایپوگرافی است که قالب لوگوتایپ به آرم و نشان مورد نظر می بخشد . 

طراحی لوگو ی نشان مزبور بر پایه خط شکسته نستعلیق صورت گرفته که با تایپوگرافی مناسبی که انجام شده ، فرم کلی منسجم و یکدستی را ایجاد کرده . قوس ها و کشیدگی های خط شکسته نستعلیق به گونه ای در کنار هم چیدمان شده که با کمی ویرایش ، فرمهای نزدیک بهم ،  در مجاورت هم طراحی شده اند تا به انسجام و یکدستی لوگوتایپ کمک بیشتری نماید.

استفاده از تصویر پرچم ایران ، برای نشان دادن ملی بودن موضوع همایش است و از طرفی حس غرور و عرق ملی مدیران را انتقال می دهد. همینطور نشان دهنده این مفهوم است که مدیران قدرتمند و اثربخش ، در هر پست و سمت و هر صنعتی که فعالیت می کنند، هدفشان ارتقاء اهداف ملی است.

در رنگ بندی لوگو ی طراحی شده هم از رنگ قرمز بعنوان رنگ غالب استفاده شده . زیرا در مبحث روانشناسی رنگها، رنگ قرمز رنگی قدرتمند و استوار است . همچنین در شخصیت شناسی رنگها ، رنگ قرمز را رنگ مدیران قوی تعریف نموده اند که تأثیر حسی و روانی این رنگ بر روی مخاطب ، تأثیر مثبت و منطقی ای می باشد .

شما هم می توانید در مورد این مطلب نظر دهید.
تشخیص دهنده ربات: