طراحی لوگو محصولات لبنی شریعت

عنوان لوگو : شریعت

زمینه فعالیت : تولید محصولات لبنی کاملا سنتی

طراحی لوگو ی این برند در قالب لوگو ی ترکیبی طراحی شده . یعنی طراحی لوگو + لوگوتایپ (آرم نوشته) . در طراحی لوگو ی این برند ، از تصویر خلاصه شده یک زن محلی در تهیه کردن کره محلی ، با استفاده از یکی از ابزارهای تهیه کره و دوغ محلی استفاده شده. لباسها و فرم نشستن این زن دقیقا از روی عکسهای زنان محلی در حال انجام همین کار گرفته شده است. 

در طراحی لوگوتایپ هم از خطوط و فرمهایی استفاده شده که با زمینه فعالیت برند ارتباط دارد و منتقل کننده حس شادابی و سلامتی می باشد و به لحاظ فرم کلی و شکل خطوط در راستای لوگو ی برند های مشابه قرار می گیرد. 

طراحی بروشور محصولات لبنی سنتی شریعت

طراحی بسته بندی محصولات لبنی سنتی شریعت

طراحی بسته بندی محصولات لبنی سنتی شریعت

شما هم می توانید در مورد این مطلب نظر دهید.
تشخیص دهنده ربات: