طراحی لوگو آروين

عنوان لوگو : آروین

زمینه فعالیت : تولید لوله های غیر فلزی

طراحی لوگو ی این برند در قالب لوگو ی ترکیبی ؛ یعنی لوگوتایپ (لوگو ی نوشتاری) و لوگو (تصویری) طراحی شده است. 

شما هم می توانید در مورد این مطلب نظر دهید.
تشخیص دهنده ربات: