طراحی لوگوی محصولات غذایی سعید

عنوان برند : سعید

زمینه فعالیت : تولید و بسته بندی نقل سنتی ارومیه

طراحی این لوگو در قالب تلفیقی - تصویری انجام شده . یعنی طراحی لوگوتایپ + نماد خلاصه شده تصویری مرتبط با زمینه فعالیت این برند.

 

 

 

طراحی بسته بندی محصولات سعید

طراحی لوگوی محصولات غذایی سعید

شما هم می توانید در مورد این مطلب نظر دهید.
تشخیص دهنده ربات: