طراحی لوگو سریر

عنوان لوگو : سریر

زمینه فعالیت : تولید فرآورده های لبنی

طراحی لوگو ی این برند در قالب لوگوتایپ انجام شده است.

با توجه به زمینه فعالیت این برند ، لوگوتایپ با استفاده از فرمهای نرم و منحنی و در فضایی فانتزی و اصطلاحا پفکی طراحی شده .

در طراحی لوگو و لوگوتایپ یک اصل کلی وجود دارد : لوگوی طراحی شده برای هر گروه صنفی می بایست نزدیگ به دیگر لوگوهای مربوط به شرکتها یا برندهای همکار در آن صنف باشد . البته این نزدیکی ، فقط در فرم و سبک است و در ایده پردازی و محتوا میتوان از تفاوتهای خلاقانه بهره جست  . این به معناست که مخاطب انتظار دارد وقتی یک لوگوی شرکت فراورده های لبنی را می بیند، به یاد یک شرکت تولید کننده های لبنیات بیافتد و مثلا به یاد یک شرکت ساختمانی نیفتد . توجه به این تداعی نا خودآگاه بصری ، یک ضرورت است و میبایست در سبک و قالب بصری لوگو ، حتما صنف مورد نظر و لوگوی شرکتهای رقیب بررسی گردد و سعی در نزدیکی طراحی مورد نظر به سبک قالب کلی برندهای آن صنف انجم شود. 

در این لوگو هم شاخصه های برندهای تولید کننده لبنیات لحاظ شده و با استفاده از فرمهای هماهنگ ، هم در لوگوتایپ فارسی و هم در لوگوتایپ انگلیسی زیبایی و چشم نوازی مناسبی ایجاد شده است.

شما هم می توانید در مورد این مطلب نظر دهید.
تشخیص دهنده ربات: