طراحی لوگو ی کانال تبلیغاتی (VA24 (Virtual Advertising

عنوان لوگو: VA24

زمینه فعالیت : تبلیغات مجازی (Virtual Advertising)

این برند در زمینه تبلیغات مجازی فعالیت دارد . استفاده از فرم دایره برای طراحی لوگو ی این برند ، به ماهیت اصلی برند کمک بیشتری می کند.   

 

شما هم می توانید در مورد این مطلب نظر دهید.
تشخیص دهنده ربات: