طراحی لوگو ی محصولات غذایی مرحمت

عنوان لوگو: محصولات غذایی مرحمت

زمینه فعالیت : تولید و بسته بندی محصولات غذایی (ترشیجات ، رب و ...)

با توجه به زمینه فعالیت برند مرحمت، استفاده از فرمهای شاد و نسبتا فانتزی  در طراحی لوگو ی این برند ضروری است. استفاده از المانی که هم نمایانگر رستوران و هم نشان دهنده تولیدات صنایع غذایی باشد ، با بررسی زیاد و آزمایش چندین المان مختـلف، در نهایت اسـتفاده از یـک کاراکتر خلاصـه شـده «سرآشپز» استفاده شد . این موضوع با استفاده از یک کلاه آشپزی و یک پاپیون انجام شد .
لوگوتایپ «مرحمت» بر پایه خط شکسته نستعلیق طراحی گردید که با انجام تغییرات و اصلاحات گرافیکی، شکل پویاتری به خود گرفت که در نهایت به فرم ذیل طراحی و اجرا شد . استفاده از خط شکسته نستعلیق باعث ایجاد حس قدمت و اصالت در مخاطب می شود و برند مرحمت را برندی جدی و قابل اعتماد جلوه می دهد. در ادامه حالتهای مختلف ترکیب بندی لوگو و لی اوت لاتین ارائه می گردد .

طراحی لوگوی محصولات غذایی مرحمت

 

شما هم می توانید در مورد این مطلب نظر دهید.
تشخیص دهنده ربات: