طراحی لوگو ی راز جذب

 

عنوان لوگو : راز جذب

زمینه فعالیت : انجمن علمی با موضوع جذب ، شکرگزاری و ...

در این لوگو سه عنصر مفهومی اصلی دیده می شود. که این سه عنصر مفهومی
از چند عنصر ساده بصری ایجاد شده .
1. خورشید (جهان ، کائنات) دایره بزرگ پشت سر

2. انسان (فرد)

3. قلب (روح و روان)

آدرس وبسایت این برند :‌ http://razejazb.com/

شما هم می توانید در مورد این مطلب نظر دهید.
تشخیص دهنده ربات: