طراحی لوگو ی تعاونی مسکن داریوش سازگارا

عنوان لوگو : شرکت تعاونی مسکن و عمران داریوش سازگارا

زمینه فعالیت : ساخت و ساز مجتمع های مسکونی و انبوه سازی ساختمان

از آنجا که نظر مدیریت برند مزبور خواهان توجه به المان های ایران باستان بود، لوگو ی فوق با استفاده از تصویر گرافیکی و خلاصه شده سرستون های تخت جمشید طراحی شده به گونه ای که کلمه سازگارا بطور نامحسوس در زمینه طرح و بجای شیارهای سرستون کار شده است.

با توجه به زمینه فعالیت برند مسکن و عمران داریوش سازگارا ، در می یابیم که زمینه فعالیت این برند با المانی که در لوگو استفاده شده، می تواند ارتباط معنایی مناسبی داشته باشد . سرستون های تخت جمشید بعنوان با اصالت ترین سازه ها و بناهای ساختمانی است ، استفاده از این نماد در طراحی لوگو بسیار مناسب و دارای مفهوم مستقیمی با زمینه فعالیت شرکت می باشد. 

انتخاب رنگ سازمانی برای برند فوق برای القاء استحکام ، اصالت و قدمت در نظر گرفته شده است.

طراحی لوگوی شرکت تعاونی مسکن و عمران داریوش سازگارا

شما هم می توانید در مورد این مطلب نظر دهید.
تشخیص دهنده ربات: