طراحی لوگو صنعت ساختمان

عنوان لوگو : صنعت ساختمان

زمینه فعالیت : همایش سراسری بزرگان صنعت ساختمان

این لوگوتایپ برای عنوان همایشی با همین نام طراحی شده . در طراحی لوگوتایپ فوق سعی شده از فرم های ایستا (افقی و عمودی)استفاده شود و کمتر از فرم های اُریب یا مایل استفاده شده و دلیل آن ارتباط مفهومی با عنوان است. از آنجا که ساختمان در ذهن مخاطب یک سازه و بنای با استحکام است، پس استفاده از فرم ها یا خط های مایل، در این طراحی لوگوتایپ مناسب نمی بود.

شما هم می توانید در مورد این مطلب نظر دهید.
تشخیص دهنده ربات: