طراحی لوگو شاهد

عنوان لوگو : یادگاران شاهد

زمینه فعالیت : مدرسه راهنمایی پسرانه (غیر انتفاعی)

طراحی لوگو ی این برند در قالب لوگوتایپ طراحی شده . همانطور که مشخص است در طراحی این لوگوتایپ از خط کوفی بنایی استفاده شده . فرم کلی لوگو در قالب شکل هندسی مستطیل عمودی قرار گرفته تا قدمت و اصالت صاحب برند را نشان دهد. از انجا که این مدرسه بیشتر فرزندان شاهد را پذیرش می نماید ، با استفاده از یک المان ساده تذهیب گیاهی (که به شکل یک برگ اسلیمی از قسمت فوقانی لوگو بیرون زده) سعی شده دو مفهوم آموزشی  و فرهنگی بودن مجموعه به نمایش گذاشته شود. زمینه آجری رنگ زیر لوگوتایپ ، اشاره به قدمت و اصالت مدرسه دارد.

 

شما هم می توانید در مورد این مطلب نظر دهید.
تشخیص دهنده ربات: