طراحی لوگو شامي

عنوان لوگو : شامی

زمینه فعالیت : پنیر لیغوان و لبنیات محلی

برای طراحی لوگو ی این برند از شیوه طراحی لوگوتایپ (لوگوی نوشتاری) استفاده شده . به این دلیل که این لوگو بیشتر بر روی بسته بندی های محصول درج می گردد و زمینه اصلی کاربرد لوگو استفاده در بسته بندی محصولات است، پس مخاطب یا مشتری می بایست در اولین برخورد با محصول بتواند به راحتی لوگو ی طراحی شده یا برند محصول را مشاهده و بخواند. از اصول طراحی لوگوتایپ، پس از  سادگی و جذابیت ، خوانایی لوگوتایپ جزء مهمترین مسائل است. پس هنگام طراحی لوگوتایپ ، در کنار زیبایی لوگو ، بروز بودن لوگو و مرتبت بودن لوگو با محصول ، خوانا بودن لوگوتایپ هم مد نظر قرار گرفته شده اثربخشی تبلیغات مورد نظر افزایش یابد. 

شما هم می توانید در مورد این مطلب نظر دهید.
تشخیص دهنده ربات: