طراحی لوگو رسانانور

عنوان لوگو : رسانا نور

زمینه فعالیت : تولید و بسته بندی لامپ های کم مصرف

طراحی لوگو ی این برند در قالب لوگوتایپ طراحی شده است. در این طراحی لوگوتایپ از کنار هم قرار گرفتن دو حرف «الف» که یکی در انتهای کلمه «رسا» و دیگری در انتهای کلمه «نا» وجود دارد استفاده خلاقانه و ظریفی شده که باعث ایجاد نماد و مفهوم اصلی لوگو شده است. همانطور که در تصویر مشخص است ، با ادامه دادن حرف «الف» در انتهای این دو کلمه ، به نوعی تصویر انتزاعی و گرافیکی شده از یک لامپ کم مصرف طراحی و ایجاد شده که بطور مستقیم به زمینه فعالیت این برند اشاره دارد. همچنین استفاده از فرم های مناسب ، نسبت به زمینه فعالیت برند، برای طراحی لوگوتایپ این لوگو ، از نقاط قوت این لوگو می باشد.

شما هم می توانید در مورد این مطلب نظر دهید.
تشخیص دهنده ربات: